Телефони за спешни случаи

 

Уважаеми клиенти,

при спешни случаи в извънработно време, може да се свържете с нас на тези телефони:

 

1. 0887394586 - Костадин Даржанов

2. 0888551917 - Христо Петров