Android приложение за Търговския регистър

 

Вече е налице приложение за Android с което може да се правят основните справки към Търговския регистър на Република България. За момента те са следните:

- Проверка по Булстат (ЕИК) на юридическо лице;

- Проверка по ЕГН на физическо лице;

- Проверка по входящ номер на подадено заявление в Търговския регистър.

 

Освен посочените справки, чрез приложението може да се получи допълнителна информация:
- Информация за Агенцията по вписванията и нейните контакти, включително клоновете в София и другите градове на страната;

- Нормативната уредба - не само тази, която касае Агенцията, но и нормативната уредба, която е нужна за всеки предприемач, който развива бизнес в България;

- Новини, свързани с Агенцията, които могат да бъдат сортирани по месец и година на тяхното публикуване;

- Връзки към други институции, които в някаква степен са полезни на всеки, който е решил да регистрира фирма и стартира бизнес в България.

 

Приложението може да се изтегли от следния адрес:

https://play.google.com/store/apps/details?id=brra.commercialregister