Кога се прави регистрация по ДДС?

Тя се прави след като е излязла първоначалната регистрация на фирмата (от адвокат).

 

Кой прави регистрация по ДДС?

Тя се прави от счетоводител, който носи документите в НАП. Обикновено за новите фирми НЕ е нужна регистрация по ДДС. Препоръчваме ви да се консултирате със счетоводител.

 

Кога е задължителна регистрацията по ДДС?

  • При достигнат оборот на съответната фирма от 50000 лв. през последните 12 месеца;
  • Ако фирмата ще се занимава с продажба на инвестиционно злато и други специфични продукти и услуги, които са описани в Закона за ДДС;
  • Ако с фирмата ще плащате за реклами чрез Google, Facebook или плащате комисионни на чуждестранни сайтове като Ebay, Etsi, Upwork, Freelancer.com, домейни, хостинг, VPS или други услуги извън България. Тази ДДС регистрация трябва да се направи ПРЕДИ да ползвате тези услуги.

 

Кога е изгодно една фирма да се регистрира по Закона за ДДС?

Най-добре питайте счетоводителят на фирмата. Има няколко общи ситуации в които по принцип е изгодно една фирма да бъде регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност. Такива са:

  • Ако се купуват стоки или услуги от доставчици, които са регистрирани по ДДС и се продават стоки или услуги, които не са освободени доставки, на клиенти, регистрирани по ЗДДС (повечето стоки са такива);
  • Ако се закупуват скъпи дълготрайни активи, които ще се използват за основна дейност. Такива са например машини, оборудване, обзавеждане на офис, недвижими имоти и някои видове автомобили.
  • При износ на стоки, за да се възстановява платеното в България ДДС при покупката на стоките.

 

Кога не е изгодно една фирма да се регистрира по Закона за ДДС?

Обикновено за една фирма не е изгодно да се регистрира по ДДС, ако не попада в описаните по-горе случаи. Най-често срещаните ситуации, при които подобна регистрация е неизгодна са:

  • Ако се купуват стоки или услуги от фирми, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност;
  • Ако се продават стоки или услуги основно на физически или юридически лица, нерегистрирани по ЗДДС.
  • Ако фирмата има много малък оборот, под 500 - 600 лв. месечно, независимо от кого купува и на кого продава. Причината е, че ако фирмата се регистрира по ЗДДС, то ще заплаща по-висока такса за счетоводно обслужване. В зависимост от ценовата политика на счетоводните къщи, месечната такса за обслужването на една и съща фирма се увеличава с между 40 и 100 лв. Освен това, фирмите, регистрирани по ДДС по-често са обект на данъчни ревизии и проверки, което оскъпява счетоводното обслужване, а понякога и работата на самата фирма.

 

 

Законът за ДДС и свързаните с него разпоредби е сложен и изисква внимателно анализиране на особеностите на вашата дейност. Имайте предвид, че описаните ситуации важат в повечето случаи, но не винаги! Препоръчаме да се свържете със счетоводител, който ще ви даде точен съвет, в зависимост от особеностите на вашата фирма.

 

За повече информация: 0888551917 - Христо Петров