Бизнес консултации

 

Световният опит показва, че успешни предприемачи са тези, които насочват цялата си енергия и знания в основната за тяхната фирма дейност, а за всички останали въпроси използват консултантски услуги или тясно специализирани фирми - т. нар. аутсорсинг. Ние изпълняваме тази роля.

 

Тези консултации са особено подходящи за стартиращи бизнеси, включително от малките населени места на България, в които понякога няма достатъчно квалифицирани кадри.


Може да задавате всякакви въпроси, свързани с Вашият бизнес:

  • кои са най-честите грешки при стартиране на бизнес и как да ги избегнете;
  • трудови договори;
  • осигуровки;
  • кои стоки и услуги се признават за разход и може да си възвърнете тяхното ДДС (за фирми, регистрирани по Закона за ДДС);
  • кога е изгодно и кога е задължително да се регистрирате по Закона за ДДС;
  • какви данъчни преференции са предвидени в съответните закони, при  извършване на дарения, наемане на продължително безработни, пенсионери, хора в неравностойно положение и т. н.;
  • анализ на финансовото състояние на вашата фирма, според счетоводните отчети; препоръки за промени от всякакво естество, за да изградите устойчив бизнес и да имате по-голям шанс да бъдете одобрени при кандидатстване за кредит;
  • препоръки и помощ за сертифициране съгласно международните стандарти за качество (ISO, ГОСТ и др.);
  • подготовка и въвеждане на НАССР система, необходима при производство и търговия с хранителни продукти.

За контакти с нас: