Идеи и препоръки за дейност на фирма

 

Предлагаме ви няколко идеи за дейност на вашата фирма:

 

търговия, внос и износ, обучение, посредничество, транспортни, консултантски, рекламни, фризьорски, ремонтни, информационни услуги, разработка на софтуер, онлайн реклама, производство на .... (описвате стоките).

 

Моля да не пишете финансови или застрахователни услуги - за тях е необходимо предварително да се подадат документи към Комисията за финансов надзор и има изисквания за управителя на фирмата и нейния капитал.

 

Има специфични изисквания за медицински кабинети и аптеки. Ако вашият случай е такъв, моля да го опишете, за да обясним какво още е необходимо от вас.

 

В някои случаи след регистрацията е необходимо разрешително / лиценз – транспорт, туризъм, подбор на персонал, образование, хазарт, внос, износ, преводачески услуги, търговия с хранителни стоки, цигари, благородни метали, скрап, компютри, петролни продукти и др. Можем да извадим лицензи и разрешителни от всякакви държавни институции.

 

За контакти с нас:

тел. 0887067100, 0882922856, 024812861