Защо да закупите готова фирма?

 

Покупката на готова фирма е подходящо решение в няколко случая:

- не можете да измислите име на вашата фирма или всички избрани от вас се оказват вече регистрирани от други лица;

- кандидатствали сте по проект и се налага в много кратък срок да се подаде името на фирмата в документацията по проекта;

- кандидатствали сте по проект, по който има изискване фирмата да е регистрирана например поне преди 6 месеца;

- има и други специфични случаи, при които е по-лесно или единствено възможно решение да се закупи вече съществуваща фирма.

 

Какво предлагаме?

Можете да закупите фирма, която отговаря на вашите изисквания.

 

 

Готови фирми, регистристрирани по ДДС

 

Покупката на готова фирма по ДДС е подходящо решение в няколко случая:

- в кратък срок ви е необходима фирма по ДДС и не може да чакате обичайните срокове за регистрация на нова фирма (около 3 дни) и след това регистрация по ДДС (около 2 седмици);

- кандидатствали сте по проект и трябва в кратък срок да разполагате с фирма, регистрирана по ДДС;

- има и други случаи, при които е по-бързо и лесно да закупите вече съществуваща фирма по ДДС.

 

Какво предлагаме?
Покупка на готова фирма, регистрирана по ДДС.

 

За повече информация:

0888 551917