https://inv.celtis.net - Безплатен софтуер за издаване на фактури.

 

Конференция "Start UP" (най-големият форум за стартиране и развитие на собствен бизнес)

 

"New Biz club" - срещи на предприемачи

 

Предприемачески клуб "Прогрес" - срещи на предприемачи

 

"Empower united" - конкурси за млади предприемачи, стажантски програми

  

Какво прави Министерството на икономиката и енергетиката в помощ на малкия и стартиращия бизнес.

 

Вдигането на осигуровките е вредно, и въпреки това за самоосигуряващите се лица, те се повишиха от 1 януари 2011 г.

 

 

Министерства и ведомства:

 

Министерство на икономиката и енергетиката

 

Министерство на правосъдието

 

Министерство на труда и социалната политика

 

Министерство на финансите

 

Агенция Митници

 

Търговски регистър

 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

 

Агенция по заетостта 

 

Комисия за защита на конкуренцията

 

Комисия за защита на личните данни

 

Национален осигурителен институт (НОИ)

 

Национален статистически институт

 

Национална агенция за приходите (НАП)

 

Национална здравноосигурителна каса

  

Българска стопанска камара

 

Българска Търговско Промишлена Палата

 

Сметна палата

 

 

 

Други:

 

Главна инспекция по труда

 

Върховен административен съд

 

Българска народна банка (БНБ)

 

Банките в България

 

Държавен вестник

 

Кратък видеоурок за лидерството