Промени в обстоятелствата на фирми:

 

 

 • Смяна на адрес;
 • Смяна на управител;
 • Влизане или излизане на съдружници;
 • Продажба на фирмата (смяна собственика или собствениците);
 • Промяна на дейностите на фирмата;
 • Преименуване на фирмата;
 • Увеличаване или намаляване на капитала;
 • Промяна на адрес за кореспонденция с НАП;
 • Преобразуване на ЕООД в ООД;
 • преобразуване на ЕООД в ООД;
 • Преобразуване на ЕТ в ООД;
 • Преобразуване на ЕТ в ЕООД;
 • Изключване на съдружници, които извършват злоупотреби;
 • Изключване на управител;
 • Въвеждане на специални условия с различни права на съдружници или управители;
 • Може да се направят едновременно и комбинация от няколко промени.

 

Тъй като съществуват много варианти за промени във фирма, моля свържете се с нашия екип за уточнаване на цени и срокове за извършването им.