1. Ако имам задължения в стара фирма, мога ли да открия нова?

Наличието на задължения в друга фирма по принцип не е спънка за регистрация на нова фирма. Има обаче някои специфични ситуации, в които това може да създаде проблем, затова моля консултирайте се с юрист преди да започнете процедура по регистрация на нова фирма.

 

2. Вече имам регистриран едноличен търговец на мое име. Мога ли да регистрирам нова фирма?

Ако вие имате регистрирана фирма като едноличен търговец (ЕТ), то не може да регистрирате втори едноличен търговец. Можете да регистрирате ЕООД, ако фирмата ще бъде с един собственик, или ООД, ако фирмата ще бъде с двама или повече съсобственика.

 

3. Какви разходи ще имам след регистрация на фирмата, непосредствено преди да почна да упражнявам дейност?

Първите разходи са свързани с изготвянето на печат на вашата нова фирма, т. е. средно около 30 лв. Имаме няколко препоръки при изготвянето на печата:

  • желателно е в него да присъства името на вашата фирма на кирилица, градът в който е регистрирана и името, изписано на латиница;
  • препоръчваме печата да е кръгъл или елипсовиден, макар че не ни е известно да има ограничения за формата му;
  • горещо препоръчваме печата да оставя син или синьо-лилав отпечатък, но в никакъв случай да не е черен, зелен или друг цвят, защото някои цветове се използват от държавните институции, а ако е черен не може да се гарантира дали един подпечатан документ е оригинал или копие.

На второ място са разходите, свързани със закупуването на касов апарат, ако очаквате клиентите да се разплащат към вас в брой. В зависимост от изискванията, породени от специфичната ви дейност, цените на касовите апарати са между 250 и 600 лв. В повечето случаи апарат от 300 лв. (с ДДС) е подходящ. Обикновено в цената е включена услугата за въвеждане на данните на вашата фирма (фискализация) и такса за абонаментна поддръжка за следващата 1 година. В някои случаи е по-добре вместо касов апарат да се използва цяла компютърна система за маркиране на продуктите и отпечатване на бележки чрез касов принтер - например ако откривате заведение, супермаркет или по някаква причина очаквате да се продават много стоки. В този случай цената на системата може да варира в големи граници - от 2000 до около 10000 лв. за малки и средни обекти.

Много важно е преди да закупите касов апарат или да изберете цяла система, да се консултирате със счетоводител какво да закупите. За съжаление пазара е заринат с недобре направени касови апарати и супер некадърни софтуерни системи за търговски обекти. При закупуване на касов апарат вече не е необходимо той да се регистрира в НАП - това се извършва от фирмата, която поддържа касовия ви апарат.

В зависимост от вашата дейност може да има множество допълнителни разходи, които не могат да се обобщят и класифицират. Препоръчваме ви да се възползвате от нашите безплатни консултации при стартиране на вашия бизнес.

 

4. За колко дни се регистрира фирма?

С последните промени в организацията на работа на Търговския регистър регистрацията на фирма вече се извършва за около 2-3 работни дни. Теоретично би трябвало да става за 1 ден, но на практика не е така. Ние сме сред малкото, които предлагат:

  • експресно подготвяне на документите за регистрация на фирма - само за 2 часа;
  • експресно регистриране на фирма - ако сутринта ни представите нужната информация до 2 часа ще ви дадем документите за подписи от вас. Щом ги получим веднага ги подаваме в Търговския регистър.

 

Регистрация на фирма в различни градове и села в България.