Както знаете, в началото на годината счетоводителите правят годишно приключване на Вашата фирма. Те обобщават информацията и подават доста справки в различни институции - НАП, НСИ, Търговски регистър и др.

 

Молим да ни изпратите всички документи за 2017 г., които  все още не са пристигнали до нас. Моля използвайте списъка по-долу, за да проверите дали не сте пропуснали да ни изпратите нещо:

  • покупни фактури, издадени на фирмата;
  • фактури за продажби;
  • банкови извлечения от всички фирмени банкови сметки и PayPal акаунти;
  • копия от договори за наем, лизинг, заеми, погасителни планове и др.;
  • застрахователни полици;
  • договори за закупени автомобили;
  • командировъчни и графици за командировки;
  • протоколи за прихващане на задължения на Вашата фирма с други фирми;
  • месечни отчети и годишен отчет (ако има касови апарати) и всички ръчно издадени касови бележки и сторно касови бележки за 2017 г.
  • ваши допълнителни доходи като физическо лице (извън доходите от фирмата), например от граждански договори (хонорари), наеми, търговия с биткойн и др.

 

Ще ви бъдем много благодарни ако изпратите документите до 22-23 януари! Ако желаете да знаете приблизително какви са резултатите на вашата фирма, преди да подадем данъчната декларация, моля да ни кажете в същия срок.

 

Имайте предвид, че от тази година, годишните декларации към НАП се подават само с електронен подпис и няма как да изпращаме декларации в последният момент по пощата.

 

За фирмите, които през 2017 г. не са извършвали дейност, тази година нещата да малко по-опростени, но това не означава, че собствениците им са напълно освободени от всякакви задължения. Да, наистина "нулева" декларация не се подава в НАП, не се и публикува годишен финансов отчет в Търговския регистър, но остава задължението за обявяване на неактивността. Моля, консултирайте се с Вашият счетоводител за точната методика, по която ще се подават справките за неактивност НСИ и Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

 

Очаквайте и още информация от нас какво ново ви очаква през 2018 г. - нова минимална работна заплата, нов минимален осигурителен доход, нови проценти за осигуровките и т.н. Можете да прегледате семинара на НАП във връзка с промените за тази година.