1. Нужен ли ми е адвокат?

За разлика от професионалното счетоводство, в повечето случаи адвокат няма да Ви е нужен непрекъснато. Точно затова Ви предлагаме две удобни възможности:
• бързи консултации с юрист - за еднократни въпроси;
• абонаментно обслужване – ако са необходими чести периодични справки.

 

2. При регистрацията на фирмата подписах/ме много документи. Кои от тях трябва да запазя когато фирмата бъде регистрирана?

Ще разгледаме двете най-често срещани ситуации:

  • ако е регистрирано ЕООД (с един собственик) - трябва да запазите Учредителният акт, Учредителния протокол и Договора за възлагане на управлението (ако е подготвен такъв, което е препоръчително, но не е задължително);
  • ако е регистрирано ООД (с двама или повече съдружници) - трябва да запазите Дружественият договор, Учредителния протокол и Договора (или договорите) за възлагане на управлението;
  • нарочно не разглеждаме случая с регистрацията на ЕТ, тъй като в никакъв случай НЕ препоръчваме да регистрирате едноличен търговец. Очаквайте скоро подробна информация по този въпрос;
  • при регистрация на АД, фондация или дружество с нестопанска (идеална) цел, са необходими множество документи, които са строго специфични и могат да се уточнят само след консултация с юрист.

 

3. Може ли новорегистрирано дружество да изкупи друго?

В повечето случаи - да. По принцип всяко дружество независимо дали е новорегистрирано или съществува отдавна може да изкупи част от дяловете или всички дялове на друго дружество. Има няколко изключения, които са свързани предимно със закупуването на конкурентни фирми, ако те са със значителен пазарен дял - тогава е необходимо разрешение от Комисията за защита на конкуренцията, известна на запад като антитръст или антимонополна комисия.

 

4. Може ли да се назначи повече от един управител?

Може. В зависимост от това как бихте искали да се управлява фирмата има няколко възможности:

  • управителите да управляват поотделно - това е добър вариант, ако управителите се познават достатъчно и имат високо доверие помежду си. При този вариант всеки от управителите може самостоятелно да представлява фирмата ви пред други лица и фирми, да сключва договори, за заплаща стоки и услуги, да наема или купува офиси и т. н.
  • управителите да управляват заедно - този вариант по принцип е по-неудобен и се прилага ако управителите са с различни компетенции и вземат решенията общо или ако нямат доверие помежду си. В този случай за всяко управленско решение, за опериране с банковата сметка, за сключване на договори, наемане или закупуване на офиси и др. ситуации трябва да присъстват двамата управители.

 

5. За колко време се регистрира нова фирма?

С последните промени в организацията на работа на Търговския регистър регистрацията на фирма вече се извършва за около 2-3 дни. Ние сме сред малкото, които предлагат:

  • експресно подготвяне на документите за регистрация на фирма - само за 2 часа, ако кажете ясно, че искате експресна услуга;
  • експресно регистриране на фирма - ако сутринта ни представите нужната информация до края на работния ден ще бъдат подготвени всички документи, и след подписването им от ваша страна те ще бъдат подадени за регистрация в Търговския регистър.

 

6. Какви са правата и задълженията на съдружниците в ООД?

Моля разгледайте специалната ни статия по тази тема тук>