Предлагаме разработване и поддръжка на интернет страници и различни интернет приложения, според индивидуално задание.

 

Стойността за разработването на определена интернет страница зависи в голяма степен от индивидуалните характеристики на страницата. Затова, окончателната оферта може да бъде изготвена, когато се уточнят изискванията Ви, при разговор с нашите колеги.

 
Приблизителни цени и срокове за изготвяне на интернет страница:

  • "обикновен" фирмен или личен сайт – от 199 до 400 лв., за около 10 дни, след като клиентът е предложил и одобрил окончателния дизайн (т.е. как да изглежда сайта);
  • фирмен или личен сайт с възможност клиентът сам да променя съдържанието и вида на страницата си – средно 500 лв., около 2-3 седмици, след одобрен дизайн;
  • фирмен или личен сайт с възможност да се редактира от клиента и с характериситики, неподходящи за разработка чрез Typo3 (специфични изисквания към сайта, големи обеми информация) – средно 700 лв., около 3 седмици, след одобрен дизайн;
  • сайт от типа интернет портал: Online магазин, фото портал, портал за пренос на файлове (File transfer), торент портал, мейл портал, новинарски портал или форум – цената и времето за разработка зависят от специфичните изисквания на клиентите;
  • Система за управление на фирма, известна като ERP и/или CRM система (покупко-продажби, човешки ресурси, складови наличности, работа с клиенти, рекламни кампании и др.) – цената и времето за разработка зависят от специфичните изисквания към системата;

 

По желание на клиента срокът за изпълнение може да се намали наполовина, при 40% увеличение на цената.


Допълнителни интернет услуги, които предлагаме

(включително за страници, не разработени от нашия екип)

  • поддръжка на страници, създадени от нас или от други компании;
  • обучение за администриране (промяна на съдържанието) на страници;
  • обучение за работа с портали, ERP или CRM системи;
  • осигуряване на хостинг (т. е. къде ще се съхраняват интернет страниците);
  • съдействие за закупуване на домейн (вашето уникално име в интернет).

Техническа информация:

Предлаганите от нас интернет страници се разработват чрез следните технологии:  HTML, XHTML, CSS, JavaScript, AJAX, PHP, ASP.NET, MYSQL, MS SQL, Typo 3 + Templavoila.


Моля, свържете се с нас, за да Ви предложим индивидуална оферта, съобразена с Вашите изисквания, като изпратите запитване на e-mail: